• Sửa chữa - Ép kính giá rẻ

    Sửa chữa - Ép kính giá rẻ

    Điện thoại iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6 Plus

Duy Tùng
098.3838-817
Trần Hiền
(08) 6272.2727
 
Thay mặt kính cảm ứng màn hình Sony Xperia Z5
Mã bảo hành: B-SN00006

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
 

Giá: 550.000 VND
Thay mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z4
Mã bảo hành: B-SN00005

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.

 

Giá: 450.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia C5 Ultra
Mã bảo hành: B-SN00018

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony C5 Ultra : 2.000.000 (BH 6-12 tháng)
Thay Pin Sony C5 Ultra: 450.000(BH 6 tháng)
Thay màn hình Sony C5 : 2.000.000 (Bh 6-12 tháng)
Thay mặt kính cảm ứng Sony C5: 950.000 (BH 3-12 tháng)

 

Giá: 950.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia C4
Mã bảo hành: B-SN00017

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hinh Sony C4 : 1.800.000 (BH 6-12 tháng)
Thay Pin Sony C4: 300.000 (BH 6 tháng)
Thay cảm ứng Sony C4 Dual : 750.000 (BH 3-12 tháng)

Giá: 750.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia C3
Mã bảo hành: B-SN00016

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony C3: 1.350.000 (BH 6-12 tháng)
Thay Pin Sony C3: 300.000 (BH 6 tháng)

Giá: 750.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia E4
Mã bảo hành: B-SN00015

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony E4 : 1.400.000 (BH 6-12 tháng)
Thay Pin Sony E4: 300.000 (Bh 6 tháng)

Giá: 500.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia E3
Mã bảo hành: B-SN00014

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hinh Sony E3 : 1.300.000 (BH 6-12 tháng)
Thay màn hình Sony E4: 1.400.000 (BH 6-12 tháng)

Giá: 500.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia T2 Ultra
Mã bảo hành: B-SN00012

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.


Thay Full bộ màn hình Sony T2 Ultra : 1.300.000 (Bh 6 -12 tháng)
Thay Full bộ màn hình Sony T3 : 1.250.000 (BH 6 -12 tháng)
Thay mặt kính cảm ứng Sony T3: 550.000 (BH 3-12 tháng)

Giá: 700.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia E3 Dual/ D2202
Mã bảo hành: B-SN00013

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.


Thay Full bộ màn hình Sony E3 Dual : 1.400k (Bh 6-12 tháng)
Thay Full bộ màn hình Sony E4 Dual : 1.800k (BH 6 -12 tháng)
Thay mặt kính cảm ứng Sony E4 Dual : 550k (Bh 3-12 tháng)
Thay Pín Sony E3 Dual: 300.000 (Bh 6 tháng)

Giá: 550.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia M (C1904/C1905/C2004/C2005)
Mã bảo hành: B-SN00011

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.


Thay màn hình Sony M C1904/ C1905 : 600.000 (BH 6 tháng)
Thay Pin : 200.000 (BH 6 tháng)

Giá: 350.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia M2 (D2303/D2305/D2306/D2403/D2406)
Mã bảo hành: B-00010

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony M2: 600.000 (BH 6 tháng)
Thay pin Sony M2: 200.000 (Bh 6 tháng)

Giá: 350.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia M4 Aqua
Mã bảo hành: B-SN00009

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony M4 Aqua : 1.500.000 (Bh 6 -12 tháng)
Thay Pin Sony M4 Aqua: 350.000 (Bh 6 tháng)

Giá: 550.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z Ultra
Mã bảo hành: B-SN00008

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.


Thay màn hình Sony Z Ultra : 1.550.000 (BH 6 - 12 tháng)
Thay Pin Sony Z Ultra : 400.000 (BH 6 tháng)

Giá: 900.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia C2305
Mã bảo hành: B-SN00007

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.


Thay màn hình Sony C2305 : 600.000 (BH 6 - 12 tháng)
Thay Pin sony C2305 : 200.000 (BH 6 tháng)

Giá: 350.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z3 Compact
Mã bảo hành: B-SN10004

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay Full bộ màn hình Sony Z3 Compac : 1.400.000 (BH 6 - 12 tháng)

Giá: 700.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z3
Mã bảo hành: B-SN00004

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay Full bộ màn hình Sony Z3: 1.400.000 ( BH 6 - 12 tháng)
Thay Pin Sony Z3: 400.000 (Bh 6 tháng)

Giá: 650.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z2
Mã bảo hành: B-SN00003

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay Full bộ màn hình Sony Z2: 1.450.000 (BH 6 - 12 tháng)
Thay Pin Sony Z2 : 300.000 (BH 6 tháng)

Giá: 600.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z1 S
Mã bảo hành: B-SN20002

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony Z1 S : 1.500.000 (BH 6 - 12 tháng)

Giá: 600.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z1 Compact
Mã bảo hành: B-SN10002

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony Z1 Compac : 1.000.000 (Bh 6 -12 tháng)
 

Giá: 600.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z1
Mã bảo hành: B-SN00002

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony Z1: 1.100.000 (BH 6 -12 tháng)
Thay Pin Sony Z1: 250.000 (BH 6 tháng)

Giá: 500.000 VND
Thay cảm ứng Sony Xperia Z
Mã bảo hành: B-SN00001

Linh kiện chính hãng, đảm bảo chất lượng.
Chế độ bảo hành chu đáo, trách nhiệm,
Thời gian sửa chữa nhanh chóng.
Tặng kính cường lực, vệ sinh máy miễn phí.
Giá đã bao gồm công và phí bảo hành.

Thay màn hình Sony Z : 1.000.000 (BH 6 tháng)
Thay Pin Sony Z: 250.000 (BH 6 tháng)

Giá: 500.000 VND
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây