Vít Amaoe 2D chuyên sửa chữa điện thoại (Vít android T2)
Mã sản phẩm: AMAOE2DT2

T2 là đầu vít vặn ốc đít các máy China Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo.

Tô vít Amaoe chuyên dùng cho sửa chữa điện thoại di đông và các thiết bị điện tử cầm tay. Hàng chất lượng cao, đầu vít cứng siêu bền.

Giá: 85.000 VND
Vít Amaoe 2D chuyên sửa chữa điện thoại (Vít mở ốc tầng iphone)
Mã sản phẩm: AMAOE2D25

Vít mở ốc tầng máy iphone.

Tô vít Amaoe chuyên dùng cho sửa chữa điện thoại di đông và các thiết bị điện tử cầm tay.
Hàng chất lượng cao, đầu vít cứng siêu bền.
 

Giá: 85.000 VND
Vít Amaoe 2D chuyên sửa chữa điện thoại (Vít 3 cạnh mở iphone 7)
Mã sản phẩm: AMAOE2D06

Y0.6 là đầu ốc 3 cạnh trên các máy iPhone 7 trở lên.
Tô vít Amaoe chuyên dùng cho sửa chữa điện thoại di đông và các thiết bị điện tử cầm tay.
Hàng chất lượng cao, đầu vít cứng siêu bền.

Giá: 85.000 VND
Vít Amaoe 2D chuyên sửa chữa điện thoại (Vít bake +1.5)
Mã sản phẩm: AMAOE2D15

Vít 4 cạnh +1.5 hay gặp trên các dòng điện thoại (ốc 4 cạnh phổ biến).

Tô vít Amaoe chuyên dùng cho sửa chữa điện thoại di đông và các thiết bị điện tử cầm tay. Hàng chất lượng cao, đầu vít cứng siêu bền.

Gồm 5 loại đầu hay sử dụng nhất gồm:

1. Vít 4 cạnh +1.5 hay gặp trên các dòng điện thoại (ốc 4 cạnh phổ biến).
2. Y0.6 là đầu ốc 3 cạnh trên các máy iPhone 7 trở lên.
3. 0.8 (hình ngôi sao) là đầu mở ốc đít máy iPhone .
4. Vít mở ốc tầng máy iphone.
5. T2 là đầu vít vặn ốc đít các máy China Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo 

Giá: 85.000 VND
Vít Amaoe 2D chuyên sửa chữa điện thoại (Vít 0.8 mở ốc đuôi iphone)
Mã sản phẩm: AMAOE2D08

Vít 0.8 (hình ngôi sao) là đầu mở ốc đít máy iPhone .

Tô vít Amaoe chuyên dùng cho sửa chữa điện thoại di đông và các thiết bị điện tử cầm tay. Hàng chất lượng cao, đầu vít cứng siêu bền.

Gồm 5 loại đầu hay sử dụng nhất gồm:

1. Vít 4 cạnh +1.5 hay gặp trên các dòng điện thoại (ốc 4 cạnh phổ biến).
2. Y0.6 là đầu ốc 3 cạnh trên các máy iPhone 7 trở lên.
3. 0.8 (hình ngôi sao) là đầu mở ốc đít máy iPhone .
4. Vít mở ốc tầng máy iphone.
5. T2 là đầu vít vặn ốc đít các máy China Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo 

Giá: 85.000 VND
Combo 5 vít đầu ngôi sao 6 cạnh (Từ T2 đến T6) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: CB5VT2T6

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
Trọn combo gồm 5 vít:
- Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T2). Mở ốc 6 cạnh android đời mới.
-
Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T3).
-
Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T4).
-
Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T5).
-
Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T6).

Giá: 115.000 VND
Vít lẻ đầu ngôi sao 6 cạnh (đầu T6) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: VT6M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T6).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ đầu ngôi sao 6 cạnh (đầu T5) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: VT5M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T5).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ đầu ngôi sao 6 cạnh (đầu T4) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: Vt4M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T4).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ đầu ngôi sao 6 cạnh (đầu T3) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: VT3M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít đầu ngôi sao 6 cạnh ( mã T3).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ mở Android đời mới (đầu T2) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: VT2M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên máy khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít T2 chuyên mở Android đời mới (ốc ngôi sao 6 cạnh).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ mở iphone (vít mở ốc tầng iphone) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: VtangM

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên iPhone khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít mở ốc tầng iphone.

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ mở iphone 6S giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V6SM

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
-
Không làm toe, chờn các ốc vít trên iPhone khi mở, xiết, thay thế linh kiện sửa chữa.
- Vít mở iphone 6S.

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ 0.6 mở ốc 3 cạnh (ốc chữ Y) trong các máy iPhone 7 trở lên, giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V0.6YM

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
Vít 3 cạnh: mở ốc 3 cạnh (ốc chữ Y) trong các máy iPhone 7 trở lên.

 

  -  

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ (đầu -2.0) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V-2.0M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít  đầu -2.0.

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ (đầu bake +2.0) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V+2.0M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít  đầu bake +2.0.

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ mở iphone (đầu bake +1.5) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V+1.5M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít đầu bake, hình dấu + (mở ốc phổ thông).

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ (đầu ngôi sao 1.2) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V1.2M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít  đầu ngôi sao 1.2.

Giá: 25.000 VND
Vít lẻ mở ốc đuôi iphone (đầu ngôi sao 0.8) giá rẻ, chất lượng tốt
Mã sản phẩm: V0.8M

- Đầu vít cứng và chắc, thân vít thiết kết hình caro chống trượt.
-
Kích thước thiết kế vừa với tay cầm của các kỹ thuật.
- Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít ngôi sao 0.8 (mở ốc đuôi máy iPhone) .

Giá: 25.000 VND
Combo 6 vít iMini S2 Mechanic (mở iphone + android)
Mã sản phẩm: CB6imini

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.

Gồm 6 đầu khác nhau:
- Vít ngôi sao 0.8 (mở ốc đuôi máy iPhone)
- Vít bake + 1.2 (mở iPhone)
- Vít bake +1.5 (mở Android)
- Vít 2.5 mở ốc tầng của iPhone
- Vít Y 0.6 (mở iPhone 7 trở lên)
- Vít T2 chuyên mở Android đời mới (ốc ngôi sao 6 cạnh)

Giá: 243.000 VND
Combo 5 vít iMini S2 Mechanic (iphone + android)
Mã sản phẩm: CB5imini

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.

Gồm 5 đầu khác nhau:
- Vít ngôi sao 0.8 (mở ốc đuôi máy iPhone)
- Vít bake + 1.2 (mở iPhone)
- Vít bake +1.5 (mở Android)
- Vít 2.5 mở ốc tầng của iPhone
- Vít Y 0.6 (mở iPhone 7 trở lên)

Giá: 205.000 VND
Combo 4 vít iMini S2 Mechanic (mở iphone)
Mã sản phẩm: IminiCB4

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.

Gồm 4 đầu khác nhau:
- Vít ngôi sao 0.8 (mở ốc đuôi máy iPhone)
- Vít bake + 1.2 (mở iPhone)
- Vít 2.5 mở ốc tầng của iPhone
- Vít Y 0.6 (mở iPhone 7 trở lên)

Giá: 167.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu T2)
Mã sản phẩm: iMiniT2

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít T2 chuyên mở Android đời mới (ốc ngôi sao 6 cạnh)

Giá: 43.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu 2.5)
Mã sản phẩm: iMini25

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít 2.5 mở ốc tầng của iPhone

Giá: 43.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu ngôi sao 0.8)
Mã sản phẩm: iMini08

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít ngôi sao 0.8 (mở ốc đuôi máy iPhone)

Giá: 43.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu chữ Y 0.6)
Mã sản phẩm: iMini06

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít Y 0.6 (mở iPhone 7 trở lên)

Giá: 43.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu bake +1.5)
Mã sản phẩm: Imini15

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
- Vít bake +1.5 (mở Android)

Giá: 43.000 VND
Vít lẻ iMini S2 Mechanic (đầu bake +1.2)
Mã sản phẩm: iMini12

Vít iMini S2 Mechanic
Mũi được rèn từ thép hợp kim cao cấp, độ cứng đạt HEC56-59.
Thích hợp để sửa chữa các đồ vật chính xác như điện thoại di động, máy ảnh, kính, v.v.
Vít bake + 1.2 (mở iPhone)

Giá: 43.000 VND
VÍT iThor 3D QIANLI – ĐẦU C (chất liệu hộp kim hàng không)
Mã sản phẩm: IThorC

VÍT iThor 3D QIANLI – ĐẦU B (chất liệu hộp kim hàng không)
+ Chất liệu hợp kim hàng không, cao cấp hơn và bền hơn.
+ Độ chính xác CNC tuyệt đối.
+ Bên trong được lắp nam châm cực mạnh (nam châm vĩnh cửu) giúp giải quyết khuyết điểm mà tuốc nơ vít cũ không hút được ốc do sử dụng lâu ngày.
+ Vòng bi im lặng khác với tua vít truyền thống, sản phẩm này có vòng bi im lặng để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi xoay, có lợi hơn cho việc tập trung làm việc.
Hiện tại em có 2 đầu vít B và C
Đầu C (Vít ngôi sao mở ốc đuôi điện thoại iphone)
 

Giá: 250.000 VND
VÍT iThor 3D QIANLI – ĐẦU B (chất liệu hộp kim hàng không)
Mã sản phẩm: IThorB

VÍT iThor 3D QIANLI – ĐẦU B (chất liệu hộp kim hàng không)
+ Chất liệu hợp kim hàng không, cao cấp hơn và bền hơn.
+ Độ chính xác CNC tuyệt đối.
+ Bên trong được lắp nam châm cực mạnh (nam châm vĩnh cửu) giúp giải quyết khuyết điểm mà tuốc nơ vít cũ không hút được ốc do sử dụng lâu ngày.
+ Vòng bi im lặng khác với tua vít truyền thống, sản phẩm này có vòng bi im lặng để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi xoay, có lợi hơn cho việc tập trung làm việc.
Đầu B (Vít 3 cạnh chữ Y): mở iphone 7 trở lên.

Giá: 250.000 VND
Cây tách kỹ thuật đa năng bằng inox - lưỡi xéo tách khe hẹp
Mã sản phẩm: CTKTM

Cây tách kỹ thuật đa năng (mẫu mới)
Công dụng:
- Tách viền ron, nạy màn hình, tách khe hẹp...và các công dụng phù hợp khác.
- Đặc biệt, rất thích hợp tách khe hẹp, những góc nhỏ.
- Đầu tách rất dẹp, mỏng, có thể uốn cong, dễ thao tác.
- Chất liệu inox.
- Sản phẩm được làm thủ công bằng tay, được nghiên cứu kỹ.
- Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và nhu cầu khác. 

Giá: 35.000 VND
Combo 3 cây tách bằng inox (cây tách KT, cây tách KT lưỡi xéo và cây tách vỏ)
Mã sản phẩm: CB3INOX

1. Cây tách kỹ thuật
- Công dụng: tách màn hình, tách vỏ, tách kính, lấy tem…
- Đầu tách rất dẹp, mỏng, có thể uốn cong, dễ thao tác.
 
2. Cây tách kỹ thuật đa năng (mẫu mới, lưỡi xéo)
- Tách viền ron, nạy màn hình, tách khe hẹp...và các công dụng phù hợp khác.
- Đặc biệt, rất thích hợp tách khe hẹp, những góc nhỏ.
- Đầu tách rất dẹp, mỏng, có thể uốn cong, dễ thao tác.
 
3. Cây tách vỏ
- Chuyên tách vỏ máy tính bảng, máy vi tính, điện thoại ...
- Đầu mỏng, cứng, bẻ không cong.
- Kích thước cây: 11,2cm
- Kích thước đầu tách dài 0.8cm
............................................................................................................................................................
Sản phẩm được làm thủ công bằng tay, được nghiên cứu kỹ.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và nhu cầu khác.
Chất liệu inox

Giá: 90.000 VND
Bộ dao đa năng 8 in 1
Mã sản phẩm: DDN8in1

Trọn bộ gồm 8 cây, 16 đầu, mỗi đầu kiểu khác nhau.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 40.000 VND
Miếng tách tháo màn 3D Qianli
Mã sản phẩm: 3DQianli

Miếng tách tháo màn 3D Qianli
Hỗ trợ tháo màn hình nhất là màn iphone và samsung có ron keo từ 6s đến iphone x xs xsm, 11, 11 pro, 11 pro max.
Và tất nhiên có thể áp dụng tất cả các loại điện thoại nếu thấy phù hợp.
Độ dày 0.1 – 0.12mm bằng inox, không sắc bén nên không lo bị ăn vô sườn.
An toàn cho cáp màn hình cảm ứng vì nó có giới hạn không ăn sâu vào.
Chẻ keo màn hình rất ngọt, không hại móng tay.
Giá bán: 20k/cái
Combo 5 cái: 90k

Giá: 22.000 VND
Kìm cắt chân linh kiện Plato 170
Mã sản phẩm: Plato170

Kìm cắt chân linh kiện Plato 170
Kìm cắt chân linh kiện Plato 170 là dụng cụ cầm tay, là phương án tối ưu trong việc làm mạch in, giúp việc cắt chân các linh kiện dễ dàng nhất.
Kìm cắt được làm từ thép, có sự sắc bén cao, cắt chân linh kiện nhanh, có thể hoạt động dưới các môi trường khắc nhiệt, không bị gỉ sét. Đặc biệt, lưỡi kìm nhỏ nhưng rất cứng dễ dàng đưa sử dụng với mạch in có kích thước nhỏ.
Kìm cắt plato 170 có kích thước 125 mm, thuận tiện cho việc cầm nắm và mang theo. Kìm có thể cắt tối đa linh kiện có đường kính 10mm, đặc biệt, cán kìm được bọc nhựa nên êm tay khi sử dụng.

Giá: 27.000 VND
Miếng nạy màn hình cong Qianli
Mã sản phẩm: QIANLIT01

- Cực mỏng
- Cực dẻo
- Không bị rỉ set
- Không gãy
- Có miếng nút nhựa giúp cố định tay, không bị trơn.
Thay đổi vấn đề trong khi tháo gỡ. Nó rất phổ biến để tháo rời điện thoại trong khi sửa chữa.
Siêu dẻo dai. Thép chất lượng cao được lựa chọn linh hoạt và bền hơn, dễ dàng bật lại mà không bị biến dạng.
 

Giá: 25.000 VND
Combo 2 cây tách bằng inox
Mã sản phẩm: CBCTINOX

Combo 2 cây tách bằng inox

1. Cây tách kỹ thuật
Công dụng: tách màn hình, tách vỏ, tách kính, lấy tem…
- Đầu tách rất dẹp, mỏng, có thể uốn cong, dễ thao tác.
- Chất liệu inox
2. Cây tách vỏ có 2 đầu tách
- Đầu tách mỏng, cứng, bẻ không cong.
- Chất liệu inox
Combo 2 cây: 60k

Giá bán lẻ:
- Cây tách kỹ thuật: 39k/cái
- Cây tách vỏ: 27k/cái

Giá: 60.000 VND
Bộ vít 9 in 1
Mã sản phẩm: VIT9IN1

Bộ vít 9 in 1
Kiểu dáng đẹp
Thiết kế tiện ích, tất cả đầu vít được cất giữ bên trong thân vít.
Trọn bộ gồm 1 cây vít và 9 đầu vít khác nhau. Vui lòng xem hình để biết rõ chi tiết đầu vít.
 

Giá: 35.000 VND
Combo 5 vít mở iphone và Samsung
Mã sản phẩm: CB5VIT

Combo 5 vít mở iphone và Samsung

1. Vít ngôi sao 0.8
2. Vít bake +1.5
3. Vít 3 cạnh Y
4. Vít mở ốc tầng
5. Vít 6S

Giá: 125.000 VND
Combo số 4: 6 sản phẩm
Mã sản phẩm: CB6-04

Combo 6 dụng cụ: nhíp, bộ dao, cây tách...
1. Nhíp vetus cong
2. Nhíp vetus thẳng
3. Bộ dao 6 lưỡi
4. Cây tách KT 2 đầu
5. Cây nạy nhựa đầu hình bông hoa
6. Cây nạy nhựa 2 đầu

Chuyên dụng mở máy, sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
 
 

Giá: 95.000 VND
Combo 6 sản phẩm: nạy, tách, cắt, khắc....
Mã sản phẩm: CB6-03

Combo 6 sản phẩm: nạy, tách, cắt, khắc....
1. Dao cán tròn 306
2. Bộ nạy kim loại 3 cây
3. Cọ quét bụi
4. Dụng cụ hít màn hình
5. Miếng vệ sinh mũi hàn
6. Cáp OTG

Chuyên dụng mở máy, sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 109.000 VND
Combo 6 sản phẩm mở máy
Mã sản phẩm: CB6-01

Combo 6 sản phẩm chỉ 99k gồm:
1. Nhíp lổ (mũi cong)
2. Nhíp lổ (mũi thẳng)
3. Bộ dao tách (2 cây)
4. Phím tách pin
5. Phím tam giác tách vỏ
Chuyên dụng mở máy, sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 99.000 VND
Miếng nhựa đa năng: nạy pin, tách màn...
Mã sản phẩm: PTP

- Miếng nhựa đa năng làm tự nhựa đặc biệt: bền, tĩnh điện.
-Thiết kế đặc biệt chuyên dùng để cậy pin, tách màn hình...rất an toàn và chuyên nghiệp.

Giá: 7.000 VND
Bộ dao tách màn hình (2 cây)
Mã sản phẩm: YouOP-04

- Bộ dao tách, nạy màn hình youkiloon.
- Trọn bộ gồm 2 cây như hình.
- Lưỡi dao mỏng, dẻo dễ thao tác.
- Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 45.000 VND
Cây tách vỏ bằng inox
Mã sản phẩm: TVVN

Chuyên tách vỏ máy tính bảng, máy vi tính, điện thoại ...
Đầu mỏng, cứng, bẻ không cong.
Kích thước cây: 11,2cm
Kích thước đầu tách dài 0.8cm
Chất liệu: inox

Giá: 27.000 VND
Cây tách kỹ thuật đa năng bằng inox
Mã sản phẩm: CTKTVN

- Công dụng: tách màn hình, tách vỏ, tách kính, lấy tem…
- Đầu tách rất dẹp, mỏng, có thể uốn cong, dễ thao tác.
- Chất liệu inox
- Sản phẩm được làm thủ công bằng tay, được nghiên cứu kỹ.
- Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và nhu cầu khác.

Giá: 39.000 VND
Bộ dao VIP đa năng (Mẫu mới nhất 6 in 1)
Mã sản phẩm: BDDN6in1

Bộ dao VIP không phải 4 hay 5 cây mà 6 cây (Mẫu mới nhất 6 in 1)
Chuyên:
- Tách: IC, kiếng màn hình
- Sửa chữa ĐTDĐ, Ipad, Laptop, LCD, DVD...chuyên nghiệp
- Sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Trọn bộ gồm 6 cây, 11 đầu lưỡi mẫu khác nhau.

Giá: 40.000 VND
Bộ dao đa năng VIP 5 cây (thêm 3 đầu lưỡi cứng dẻo đa năng)
Mã sản phẩm: 5in1

Bộ dao đa năng VIP 5 cây (thêm 3 đầu lưỡi cứng dẻo đa năng).
Chuyên:
- Tách: IC, kiếng màn hình
- Sửa chữa ĐTDĐ, Ipad, Laptop, LCD, DVD...chuyên nghiệp
- Sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Trọn bộ gồm 5 cây, 9 đầu.

Giá: 40.000 VND
Vít bộ 24 đầu mở tất cả iphone; samsung; sony; nokia; huawei P8; ....
Mã sản phẩm: VB24

VÍT BỘ 24 ĐẦU MỞ TẤT CẢ IPHONE; SAMSUNG; SONY; NOKIA; HUAWEI P8; ....

 • Vít 3 cạnh: 0.6 & 2.0
 • Vít ☆: 0.8 & 1.2
 • Vít ¤ mở ốc 2 tầng của iphone
 • Vít mở iphone 6S
 • Vít 6 cạnh: T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
 • Vít bake: PH0000, PH000, PH00, PH0
 • Vít -1.0; -1.5; -2.0; -2.5
 • Vít tam giác 2.3
 • Vít U2.6

Giá: 190.000 VND
Lưỡi dao khắc Kaisi 306 (1 bịch 10 lưỡi: mẫu số 4)
Mã sản phẩm: LDKS3064

Lưỡi số 4, kiểu lưỡi ngang bằng
Một bịch 10 lưỡi
Sử dụng cho cán dao KS 306.
Lưỡi cứng, sắc bén, độ bền cao.
Công dụng: làm sạch nhãn dán thủy tinh, cắt giấy, màng nhựa, dệt may, chạm khắc gỗ, thủ công, sửa chữa điện thoại....

Giá: 15.000 VND
Lưỡi dao khắc Kaisi 306 (1 bịch 10 lưỡi: mẫu số 16)
Mã sản phẩm: LDKS30616

Lưỡi số 16, kiểu lưỡi nhọn
Một bịch 10 lưỡi
Sử dụng cho cán dao KS 306.
Lưỡi cứng, sắc bén, độ bền cao.
Công dụng: làm sạch nhãn dán thủy tinh, cắt giấy, màng nhựa, dệt may, chạm khắc gỗ, thủ công, sửa chữa điện thoại....

Giá: 15.000 VND
Lưỡi dao khắc Kaisi 306 (1 bịch 10 lưỡi: mẫu số 12)
Mã sản phẩm: LDKS30612

Lưỡi số 12, kiểu lưỡi nhọn
Một bịch 10 lưỡi
Sử dụng cho cán dao KS 306.
Lưỡi cứng, sắc bén, độ bền cao.
Công dụng: làm sạch nhãn dán thủy tinh, cắt giấy, màng nhựa, dệt may, chạm khắc gỗ, thủ công, sửa chữa điện thoại....

Giá: 15.000 VND
Combo 14 cây vít mở iphone từ 4 đến X, samsung, sony, nokia....
Mã sản phẩm: CB14

Trọn bộ gồm 14 cây vít kiểu khác nhau: mở tất cả iphone từ 4 đến X, samsung, sony, nokia...

1. Vít T2
2. Vít T3
3. Vít T4
4. Vít T5
5. Vít T6
6. Vít 0.8 (đầu ngôi sao): mở ốc phía dưới của iphone
7. Vít 1.2 (đầu ngôi sao)
8. Vít 1.2 (đầu bake)
9. Vít 1.5 (đầu bake)
10. Vít 2.0 (đầu bake)
11. Vít 2.0 (đầu kiểu -)
12. Vít mở ốc 2 tầng iphone
13. Vít 3 cạnh mở iphone 7
14. Vít 6S
Combo 14 cây vít tiết kiệm 100,000 đ so với mua lẻ từng cây.

Chất lượng tốt
Thiết kế thân vít dễ cầm, không bị trơn, dễ thao tác.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác. 

Giá: 339.000 VND
Combo bộ sản phẩm gồm 12 cây vít mở iphone, samsung, nokia...
Mã sản phẩm: CB332-2

Trọn bộ gồm 12 cây vít kiểu khác nhau:
1. Vít T2
2. Vít T3
3. Vít T4
4. Vít T5
5. Vít T6
6. Vít 0.8 (đầu ngôi sao): mở ốc phía dưới của iphone
7. Vít 1.2 (đầu ngôi sao)
8. Vít 1.2 (đầu bake)
9. Vít 1.5 (đầu bake)
10. Vít 2.0 (đầu bake)
11. Vít 2.0 (đầu kiểu -)
12. Vít mở ốc 2 tầng iphone
GIÁ BÁN LẺ 29.000đ / cái. Trọn bộ 12 cây giá 270,000 đ
Chất lượng tốt
Thiết kế thân vít dễ cầm, không bị trơn, dễ thao tác.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác. 

Giá: 270.000 VND
Vít - 2.0
Mã sản phẩm: 332-22.0

Vít loại tốt.
Kiểu vít - 2.0 (xem hình để rõ hơn).
Thiết kế thân vít dễ cầm, không bị trơn, dễ thao tác.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 29.000 VND
Vít lẻ T2 - Vít 6 cạnh
Mã sản phẩm: 332-2T2

Vít loại tốt.
Kiểu vít 6 cạnh.
Thiết kế thân vít dễ cầm, không bị trơn, dễ thao tác.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 29.000 VND
Vít bake 1.2
Mã sản phẩm: +1.2

Vít loại tốt.
Kiểu vít bake, kích cỡ 1.2.
Thiết kế thân vít dễ cầm, không bị trơn, dễ thao tác.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 29.000 VND
Combo trọn bộ 7 cây vít Y125 mở iphone, samsung, Huawei P8...
Mã sản phẩm: Y125-CB

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
CÓ 7 KIỂU VÍT KHÁC NHAU:
- Vít 0.8: đầu ngôi sao, chuyên dụng mở ốc phía dưới của iphone.
- Vít 1.3: đầu bake, chuyên dụng mở iphone, samsung....
- Vít 1.5: đầu bake, chuyên dụng mở iphone, samsung....
- Vít 0.7: chuyên dụng mở iphone 7/7plus, 8/8Plus và X
- Vít T2: 6 cạnh chuyên dụng mở ĐT Huawei P8
- Vít 2.5: đầu chữ thập, mở ốc 2 tầng của iphone.

Giá: 470.000 VND
Vít lẻ T2 - Vít 6 cạnh, chuyên dụng mở ĐT Huawei P8
Mã sản phẩm: Y125-T2

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít T2 - Vít 6 cạnh, chuyên dụng mở ĐT Huawei P8
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ 0.7 . Vít mở iphone 7, 8 và X
Mã sản phẩm: Y125-07

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít 0.7: Chuyên dụng mở iphone 7,8 và X
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ 2.5 . Vít mở ốc 2 tầng của iphone
Mã sản phẩm: Y125-25

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít 2.5: Chuyên dụng mở ốc 2 tầng của iphone.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ H2.5 . Vít mở iphone 6S - Youkiloon 125
Mã sản phẩm: Y125-H25

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít H2.5: đầu ngủ giác, chuyên dụng mở iphone 6S và 6SPlus.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ 1.3 (Vít bake - Youkiloon 125)
Mã sản phẩm: Y125-13

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít 1.3: đầu bake, chuyên dụng mở iphone, samsung....
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ 0.8 . Vít ngôi sao - Youkiloon 125
Mã sản phẩm: Y125-08

- Chất liệu bằng thép.
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít 1.5: đầu ngôi sao, chuyên dụng mở ốc phía dưới của iphone.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.
 

Giá: 79.000 VND
Vít lẻ 1.5 (Vít bake - Youkiloon 125)
Mã sản phẩm: Y125-15

- Chất liệu bằng thép
- Đầu vít đã được mạ nam châm.
- Thiết kế chống trượt, với vòng bi bên trong cho độ bền cao hơn.
- Thân vít thiết kế dạng vân sần, khi cầm có độ bám, giúp thao tác dễ dàng hơn.
Vít 1.5: đầu bake, chuyên dụng mở iphone, samsung....
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 79.000 VND
Miếng thép siêu mỏng, không gỉ, tách màn hình
Mã sản phẩm: MTSM

- Tách cảm ứng màn hình.
- Cấu tạo đặc biệt tách các góc cạnh.
- Độ bền cực cao.
- Không sợ nhiệt.
- Uốn cong thoải mái.


 

Giá: 39.000 VND
Cây nậy tách màn hình 5A
Mã sản phẩm: 5A

 • Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và nhu cầu khác
 • Chuyên dụng nậy, tách màn hình
 • Sử dụng cho Smartphone, Iphone, Ipod, Ipad, Máy tính bảng

Giá: 29.000 VND
Bộ dao sửa iphone CPU A8, A9, A10 43in1
Mã sản phẩm: 43in1

- Thiết kế chuẩn kỹ thuật
- Chuyên dùng để cạo, nậy làm sạch IC
- Có nhiều kiểu lưỡi khác nhau: 43 lưỡi (Đặc biệt còn có lưỡi móc)
- Cán dao nặng, chắc, thiết kế dễ thao tác.
Anh/chị kỹ thuật nào chuyên làm phần cứng nên trang bị bộ này.

Giá: 170.000 VND
Cán dao 04 + 1 bịch lưỡi dao số 23
Mã sản phẩm: 0423

Cán dao 04
Lưỡi dao 23 (1 bịch 10 lưỡi)
 

Giá: 20.000 VND
Lưỡi dao số 23 (lưỡi dao bầu)
Mã sản phẩm: LD23

Lưỡi dao số 23
Lưỡi dao bầu
Lưỡi dao sử dụng cho cán dao 04

Giá: 12.000 VND
Cán dao 04
Mã sản phẩm: CD04

Cán dao 04
Cán dao sử dụng cho lưỡi dao số 23 (lưỡi dao bầu).

Giá: 12.000 VND
Bộ dao S1018 10IN1 sửa CPU A8, A9, A10 IPHONE
Mã sản phẩm: S1018

- Chính hiệu mechanic
- Trọn bộ gồm 1 cán và 9 lưỡi dao kiểu khác nhau
- Dễ dàng sử dụng
- Thiết kế nhỏ gọn chuẩn kỹ thuật
- Chuyên dùng để cạo, nậy làm sạch chân ic
- Đặc biệt, có mũi dao lưỡi liềm cực tốt, thích hợp cho nhiều nhu cầu khác.

Giá: 370.000 VND
Bộ dao siêu mỏng tách màn hình 100B_17
Mã sản phẩm: 100B_17

- Gồm 17 lưỡi dao độ dày, mỏng khác nhau từ 0.02mm đến 1.00mm
- Tách tất cả màn hình cảm ứng iphone, samsung, oppo, vivo, huawei....

Giá: 80.000 VND
Vít lục giác mở iphone 6S và 6plus
Mã sản phẩm: M2.5

Chuẩn kỹ thuật
Kiểu dáng đẹp
Chất lượng tốt
Dễ sử dụng
Hỗ trợ mở điện thoại iphone 6S và 6Plus

Giá: 40.000 VND
Vít lẻ 332-2 mở các loại ốc của iphone (ốc có lổ tròn ở giữa)
Mã sản phẩm: 332-2

Chuẩn kỹ thuật
Kiểu dáng đẹp
Chất lượng tốt
Mở các loại ốc của iphone (ốc có lổ tròn ở giữa)

Giá: 35.000 VND
Vít lẻ mở iphone 7 (kiểu 02)
Mã sản phẩm: VIP702

Chuẩn kỹ thuật
Kiểu dáng đẹp
Chất lượng tốt
Dễ sử dụng
Hỗ trợ mở điện thoại iphone 7

Giá: 35.000 VND
Cây tách vỏ điện thoại 01
Mã sản phẩm: TV01

Cây có 02 kiểu đầu hôc trợ tách vỏ điện thoại dễ dàng hơn.

Giá: 7.000 VND
Bộ lưỡi dao tháo gỡ IC AK-101
Mã sản phẩm: LDAK101

- 10 kiểu lưỡi trong 1 
- Là công cụ cần thiết sửa chữa ĐTDĐ, Smartphone, Máy tính bảng và điện tử viễn thông.
- Là bộ lưỡi sử dụng cho cán dao AK 101
- Chuẩn kỹ thuật

Giá: 60.000 VND
Bộ nam châm từ tính 1006
Mã sản phẩm: 1006

- Trọn bộ bao gồm: 02 nam châm từ tính, 01 cây nạy và 03 phím tam giác.
- Vít sử dụng 1 thời gian sẽ còn hút hít ốc không như lúc đầu, chỉ cần đặt đầu vít vào vị trí (+) của nam châm từ tính
sẽ hút hít ốc tốt kể cả đinh vít kích thước lớn.
- Khi dùng vít, nhíp thao tác trên các main dòng cao, cần khử từ, chỉ cần đặt vào vị trí (-), sẽ nhanh chóng loại bỏ rủi ro nhiễm từ.

Giá: 40.000 VND
Bộ dao tháo gỡ IC AK-101 (10 kiểu lưỡi dao trong 1)
Mã sản phẩm: AK101

 • Tháo gỡ IC
 • 10 kiểu lưỡi dao trong 1
 • Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và nhu cầu khác
 • Gia tăng hiệu năng Tháo gỡ IC
 • Công cụ cẩn thiết sửa chữa chip BGA

Giá: 100.000 VND
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây