Vỉ làm chân ic màn hình, FACE ID 6S-14PM | LCD:3 | Amaoe
Mã sản phẩm: LCD3

Vỉ làm chân ic màn hình, FACE ID  6S-14PM | LCD:3 | Amaoe
Mẫu vỉ làm chân đa năng thông dụng
- Chân vuông
- Vỉ sử dụng làm chân ic màn hình, face...từ 6s-14promax
- Đây là vỉ chuẩn về chất lượng và độ bền
 

Giá: 79.000 VND
Vỉ MTK VIP80
Mã sản phẩm: VIP80

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, JZ, BBCP, SC, CPU....
Đây là vỉ mới, vỉ gồm 69 chân với các mã khác nhau.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Combo 7 vỉ đổ chân ic lỗ vuông WL cho iphone, từ iphone 5G đến iphone 11
Mã sản phẩm: CBWLIP

Vỉ đổ chân ic lỗ vuông WL cho iphone
Có 7 mã chính:

 • Iphone 5/5C/5S chung
 • Iphone 6/6p chung
 • Iphone 6s/6sp chung
 • Iphone 7/7p chung
 • Iphone 8/8p/x chung
 • Iphone xs/xsmax/xr chung
 • Iphone 11
Vỉ đổ chân ic chính hãng WL nổi tiếng chân vuông, đổ chân một cách dễ dàng và lấy ic ra.
 

Giá: 550.000 VND
Vỉ đổ chân ic lỗ vuông WL cho iphone (1 cái)
Mã sản phẩm: WLIP

Vỉ đổ chân ic lỗ vuông WL cho iphone
Có 7 mã chính:

 • Iphone 5/5C/5S chung
 • Iphone 6/6p chung
 • Iphone 6s/6sp chung
 • Iphone 7/7p chung
 • Iphone 8/8p/x chung
 • Iphone xs/xsmax/xr chung
 • Iphone 11
Vỉ đổ chân ic chính hãng WL nổi tiếng chân vuông, đổ chân một cách dễ dàng và lấy ic ra.
Giá bán: 85k/cái
COMBO ĐỦ MÃ 7 CÁI: 550K
Điện thoại: 0976.518.548 (shopee/sendo/plazada)
shopee.vn/huynhmyxuan86
 

Giá: 79.000 VND
Combo 5 vỉ đa năng A33, A55, A801, HW26, HW33
Mã sản phẩm: CB5VDN

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại, máy tính bảng,...
Trọn bộ gồm 4 vỉ: A33, A55, A801, HW26
Vỉ gồm 142 chân với các kích cỡ  khác nhau.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.

Giá: 160.000 VND
Vỉ đa năng WL các size từ 0.3mm đến 0.5mm
Mã sản phẩm: WL0305

Vỉ đa năng WL các size từ 0.3mm đến 0.5mm -
Size 0.3x50x50 - 0.35x35x35 - 0.35x48x48 - 0.4x25x25 - 0.4x32x32 - 0.4x35x35 - 0.4x48x48 - 0.5x38x38 và 8 ô nhỏ các lỗ size tương tự nhỏ bên trong.

Giá: 79.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng HW33
Mã sản phẩm: HW33

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại
Vỉ gồm 34 chân với các kích cỡ  khác nhau.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin chi tiết.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Combo 10 vỉ làm chân ic MTK, oppo, vivo, ipad...(Từ vỉ A422 đến vỉ A492)
Mã sản phẩm: CB10MTK

Combo 10 vỉ làm chân ic  MTK, oppo, vivo, ipad....
Trọn bộ gồm 10 vỉ:
1. A422: 35k/cái
2. A425: 37k/cái
3. A428: 37k/cái
4. A429: 40k/cái (Vỉ ipad)
5. A430: 37k/cái
6. A467: 40k/cái
7. A468: 40k/cái
8. A472: 35k/cái
9. A482: 37k/cái
10. A492: 37k/cái
Vui lòng xem hình để biết rõ chị tiết sản phẩm.

Giá: 310.000 VND
Combo 6 vỉ làm chân ic MTK, MT, PM, CPU..
Mã sản phẩm: CB6MTK

Combo 6 vỉ làm chân ic MTK, MT, PM, CPU..
Trọn bộ gồm 6 vỉ:
1. A508: 37k/cái
2. A509: 35k/cái
3. VIP76 MTK: 37k/cái (có chân CPU)
4. G1025: 35k/cái
5. G1037: 35k/cái
6. G1137: 35k/cái
Vui lòng xem hình để biết rõ chị tiết sản phẩm.

Giá: 190.000 VND
Combo 4 vỉ đa năng A33, A55, A801, HW26
Mã sản phẩm: CB4VDN

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại, máy tính bảng,...
Trọn bộ gồm 4 vỉ: A33, A55, A801, HW26
Vỉ gồm 108 chân với các kích cỡ  khác nhau.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
 

Giá: 125.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng HW26
Mã sản phẩm: HW26

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại
Vỉ gồm 27 chân với các kích cỡ  khác nhau:
- 0.62 18x18; 0.5 18x18; 0.62 14x14; 0.65 14x14; 0.5 14x14; 0.75 14x14; 0.7 14x14; 0.7 18x18; 0.65 18x18
- 0.6 23x23; 0.3 25x25; 0.62 8x25; 0.63 8x25; 0.35 8x33; 0.3 8x33; 0.55 8x30; 0.35 16x10; 0.2 6x16; 0.45 14x16; 0.3 15x8
- 0.8 30x30; 0.85 18x18; 0.5 30x30; 0.75 18x18; 0.75 30x30; 0.62 30x30; 0.6 30x30.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng A801
Mã sản phẩm: A801

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại
Vỉ gồm 14 chân với các kích cỡ  khác nhau:
- 0.4 50x50; 0.4 40x50; 0.4 30x30; 0.4 25x30; 0.4 18x18
- 0.4 30x50; 0.4 30x45; 0.4 30x10; 0.4 15x15
- 0.4 20x50; 0.4 40x20; 0.4 40x40; 0.4 20x20; 0.4 10x10
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ PM A509
Mã sản phẩm: A509

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip PM...
Vỉ gồm 18 chân với các mã khác nhau:
- PM8018; pm8926; PM8952; PM8996; PM8956; PM8941.
- PM8056; Pm8916; PM8922; PM8921; PM8917; PM8953.
- PM8841; Pm8909; PM8110; PM8004; PM8019; PM820EAD.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 35.000 VND
Vỉ MTK A508
Mã sản phẩm: A508

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, MSM...
Vỉ gồm 33 chân với các mã khác nhau:
- MSM8996...; MSM8996...; MSM8994...; MSM8994; MSM8956...; MSM8916 CPU; MSM8956...; MT6592CPU.
- Mt6795...; MT6737CPU; MT6755CPU; MSM8992...; MSM8992...; Mt6795...; MSM8976...; MSM8976...
- MSM8998...; MSM8998...; MSM8937; MSM8909; MT6797...; MT6797; MSM8960; MT6750.
- MT6572A; MT6582; MT6589WK; MT6753; MT6735; MT6580A; MT6732; MT6752; MSM8952.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Combo 4 vỉ Iphone X, XR, XS, XS.Max
Mã sản phẩm: CBVIPX

Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone X
Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XR
Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XS
Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XS.Max
Hỗ trợ làm main iphone X, XR, XS, XS.Max.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
Trọn bộ gồm 4 vỉ X, XR, XS, XS.Max

Giá: 125.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone XS.Max
Mã sản phẩm: IPXSMAX

Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XS.Max
Hỗ trợ làm main iphone XS.Max.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone XS
Mã sản phẩm: IPXS

Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XS.
Hỗ trợ làm main iphone XS.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone XR
Mã sản phẩm: IPXR

Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone XR.
Hỗ trợ làm main iphone XR.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone X
Mã sản phẩm: IPX

Chuyên dụng tạo chân IC điện thoại iphone X.
Hỗ trợ làm main iphone X.
Chuyên dụng sửa chữa điện tử viễn thông và các nhu cầu khác.
 

Giá: 35.000 VND
Combo 8 vỉ MTK từ A67 đến A100
Mã sản phẩm: CB8MTK

Combo 8 vỉ Chip MTK, MSM, PM, HTC...,
1. A67
2. A91
3. A93
4. A94
5. A95
6. A98
7. A99
8. A100
Để biết rõ thông tin từng sản phẩm vui lòng xem hình.
Giá bán lẻ: 35,000 đ/vỉ

Giá: 250.000 VND
Vỉ VIP76 MTK
Mã sản phẩm: VIP76

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, MTK, CPU, đa năng....
Vỉ gồm 49 chân với các mã khác nhau:
- 6226 CPU; MT6326; ...IC; XJCP8Z18; 0.5 16X16; 6225CPU; 628CPU; 6205 CPU; ...IC3; ...2; ....5; SC6600H2.
- 6239; ...6; KHÔNG TÊN; KHÔNG TÊN; MT6253; 6223; SC6600A CPU; 6228 CPU; 6217..; 6218...; WT 6226.
- 0.4 18X 18; ...1; ...IC; ...3.
- ...CPU; ....CPU; SKY CPU; ...IC1; MT6318; 0.8 16X16; 6223 CPU; MTK 6573 CPU; MT6252A; MTK 6573 ..; MT3301.
- MT6268; ...4; ...IC; ... 6600V1; MT6235; ST4904 CPU; ...IC3; MTK8533CPU...; MTK85330CPU...; MT6326; ...CPU.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ đa năng A492
Mã sản phẩm: A492

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại.
Vỉ gồm 16 chân khác nhau.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 35.000 VND
Vỉ MSM, MTK A482
Mã sản phẩm: A482

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MSM, MT, BCM...
Vỉ gồm 38 chân với các mã khác nhau:
- MSM8939; MSM8996; MSM8996 CPU; MSM 8974 CPU; MSM8974; MSM8956; MSM8916 CPU; MSM8956 CPU; MSM8928.
- MT6592; Mt6795 CPU; MT6737V; MT6755V; MSM8212 CPU; LC860C; H9CKNNNDAT; MSM8992; Mt6795; MSM8225Q.
- Hi6362; MT63319; MT63329; Hi1102; MT6325V; MT6353V; MT6351V; MT6350V; M76339A; K3RG4G4.
- MT6328V; MT6630QP; BCM4354; LC1160; B308; BCM4354KKUBC; B309; 9527; MSM8928 CPU.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ MTK A430
Mã sản phẩm: A430

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, SC, KLM...
Vỉ gồm 25 chân với các mã khác nhau:
- KLM8G1WEMB-B031; MT6582; KMR820001M-B609; TYCOFH121638RA G557581525KRD; MTK6572A; MT6580A
- SC7715A; SC7731G; MT6261mA; MT8392V; MT6582V; MT6582V
- SC6531DA; MT6290MA; MT6595W; SC9830A; MT6735V; MT6592
- 6323GA; MT6165V; MT6592; MT6369A; MT6572A; MT6579A; MT6169V.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ MTK A428
Mã sản phẩm: A428

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip Pm, MT, SC, MSM...
Vỉ gồm 32 chân với các mã khác nhau:
- PM8941; SC6531; MT6223; 8851A; MT6225A; 8853A; PM8110; PM8029; MT6169V; C8813wifi; PM312
- SC6820; SC6600; MSM8533; MT6252A; MT6515A; LC1813; MT6553; MT6290MA; MT6320
- MSM8532; MT6260A; MT6250A; S6530A; SC6610A; MT6572A; 6611; PM8925; MT6369A; MT6165V; PM313; PM7540.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ MTK A425
Mã sản phẩm: A425

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK, MT, SC, MSW...
Vỉ gồm 39 chân với các mã khác nhau:
- 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTKSC6825C; MTK-6513 V; MT6235BA; MSW8533C; MT6236A; MT6252CA; SC6820.
- 8800G2; MTK6513 TMV; MTK-6515 A; Q309B849; MTK6516 SA; MT6575A; SC6600; SC6530; SC6800; MTK đa năng.
- 6800HI; 6800H3; MTK-6515 MA; MTK6515 BA; MT6250A; MT6582; MT1150; MTK6260CPU; SC6285ACPU; MT6572A.
- 6231; 1117; MTK6260; MT6166V; MT6168A; MT6167A; S6620; MT6223DA; đa năng
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ MTK A422
Mã sản phẩm: A422

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, MTK, SC....
Vỉ gồm 13 chân với các mã khác nhau:
- MTK6260CPU; SC6285ACPU; MT6572A; MTKSC6825C; MT6582
- Đa năng; SC6820; Q309B849; đa năng
- MTK6260; MT6166V; MT6168A; MT6167A
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ MTK G1037
Mã sản phẩm: G1037

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT,...
Vỉ gồm 14 chân với các mã khác nhau:
- MT6582V; 6323GA; MT6165V; MTK6572A; MT6369A
- SC6531DA; MT6582; MT6592; MT6735V; MT6169V
- MT6290MA; MT6261mA; MT6595W; SC9830A
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 35.000 VND
Vỉ MTK G1025
Mã sản phẩm: G1025

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT,...
Vỉ gồm 15 chân với các mã khác nhau:
- MT6329A; MT6628TP; CPUAPQ8064; PM8921
- MT6628; MT6320GA
- MT6620P; SC2712A; SC8825A; MT6589WK; MTK6517A
- MTK6577ACPU; không rõ tên; 2MSM8960; BCM28155IFDPG
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 35.000 VND
Vỉ tạo chân IC A100
Mã sản phẩm: A100

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, Chip MSM...
Vỉ gồm 25 chân với các mã khác nhau:
- MT6797W; MT6752V; MT6771V; SC9850; MT6757; KM7615037; HI3650 B; HI3660 B.
- MSM8937; SDM630; MSM8952; WCN3990; MT6739V; HI6251; HI3650 A; MT6256W.
- MT6176V; MT6353V; MT6355W; MT6368W; MT6357V; HI6250; MT6580A; MCM 8953-B01-AC; HI3630 A.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A99
Mã sản phẩm: A99

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK, Chip MSM...
Vỉ gồm 33 chân với các mã khác nhau:
- MSM8996; MSM8996; MSM8994; MSM8994; MSM8956; MSM8916 CPU; MSM8956; MT6592CPU.
- MT6795; MT6737CPU; MT6755CPU; MSM8992; MSM8992; MT6795; MSM8976; MSM8976.
- MSM8998; MSM8998; MSM8937; MSM8909; MT6797; MT6797;MSM8960; MT6750.
- MT6572A; MT6582; MT6589WK; MT6753; MT6735; MT6580A; MT6732; MT6752; MSM8952.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A98
Mã sản phẩm: A98

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK, Chip MSM...
Vỉ gồm 38 chân với các mã khác nhau:
- MSM8939; MSM8996; MSM8996 CPU; MSM8974 CPU; MSM8974; MSM8956; MSM8916 CPU; MSM8956 CPU; MSM8928.
- MT6592; MT6795 CPU; MT6737V; MT6755V; MSM8212 CPU; LC860C; H9CKNNDAT; MSM8992; MT6795; MSM8225Q.
- HI6362; MT63319; MT63329; HI1102; MT6325V; MT6353V; MT6351V; MT6350V; M76339A; K3RG4G4.
- MT6328V; MT6630QP; BCM4354; LC1160; B308; BCM4354KKUBC; B309; 9527; MSM8928 CPU.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A94
Mã sản phẩm: A94

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK, Chip PM...
Vỉ gồm 31 chân với các mã khác nhau: PM8941; SC6531; MT6223; 8851A; MT6225A; 8853A; PM8110; PM8029; MT6169V; c8813wifi; PM312; SC6820; SC6600; MSM8533; MT6252A; MT6515A; LC1813; MT6553; MT6290MA; MT6320; MSM8532; MT6260A; MT6250A; S6530A; SC6610A; MT6572A; 6611; MT6369A; MT6165V; PM313; PM7540.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A93
Mã sản phẩm: A93

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 39 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTKSC6825C; MTK-6513 V; MT6235BA; MSW8533C; MT6236A; MT6252CA; SC6820; 8800G2; MTK6513 TMV; MTK-6515 A; Q309B849; MTK6516 SA; MT6575A; SC6600; SC6530; SC6800, đa năng; 6800HI; 6800H3; MTK-6515 MA; MTK6515 BA; MT6250A; MT6582; MT1150; MTK6260CPU; SC6285ACPU; MT6572A; 6231; 1117; MTK6260; MT6166V; MT6168A; MT6167A; S6620; MT6223DA; đa năng.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A91
Mã sản phẩm: A91

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 28 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTK đa năng; MTK-6513V; MT6235BA; MSW8533C; MT6236A; MT6252CA; 8800G2; MTK 6513 TMV; MTK-6515 A; đa năng; MTK6516 SA; MT6575A; SC6600; SC6530; SC6800; 6800HI; 6800H3; MTK-6515 MA; MTK6515 BA; MT6250A; MT6223DA; MT1150; S6620; 6231; 1117.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ tạo chân IC A67
Mã sản phẩm: A67

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại HTC, điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 40 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTK-6513 V; MTK-6515 A; MTK6516 SA; MTK đa năng; QRF3001F; H8BESOUUOMCR; BCM4329EK086; 8800G2; MTK6513 TMV; 6800H3; MTK-6515 MA; 6800HI; đa năng chân nhỏ; MTK6515 BA; H9DKNNN6AJMP; đa năng; QSP8250; OV7725; OV7725; OV7725; M79V139; M79V139; M79V139; không tên; không tên; 4355040; 3351E3; 3058; CML0801; 65M30; MAX77693; WM1811AE; GX0063GM1216; N49VCM1; MSM8960; MSM8960; không tên.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 37.000 VND
Vỉ A429 (A96) làm chân IC ipad
Mã sản phẩm: A429

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho ipad...
Vỉ gồm 19 chân khác nhau (trong đó 15 chân có tên cụ thể và 4 chân không rõ tên). Vui lòng xem hình để biết rõ thông tin chi tiết sản phẩm.
Chuẩn kỹ thuật
Độ bền cao
Đơn giản, dễ sử dụng.

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng S5052
Mã sản phẩm: S5052

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho điện thoại.
Chuẩn kỹ thuật
Đơn giản, dễ sử dụng
Vỉ gồm nhiều chân IC khác nhau.

Giá: 35.000 VND
Vỉ MT G1137
Mã sản phẩm: G1137

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MT, Chip Hi...
Vỉ gồm 15 chân với các mã khác nhau:
- MT6176V; MT6353V; MT6355W; MT6358W; MT6357V; Hi6423
- TFA9890A; Hi6250; MT6580A; MCM 8953-B01-AC
- PM8940; HI6421; Hi6363; SDM845; Hi6555
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại MTK, Oppo A468
Mã sản phẩm: A468

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho điện thoại MTK, Oppo....
Chuẩn kỹ thuật
Độ bền cao
Đơn giản, dễ sử dụng.

Giá: 45.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng A33 (có chân lớn)
Mã sản phẩm: A33

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại
Vỉ đa năng, có chân lớn
Có nhiều chân với các kích cỡ khác nhau
Chuẩn kỹ thuật

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại OPPO, VIVO A472
Mã sản phẩm: OPPO, VIVO

Vỉ hỗ trợ làm chân IC điện thoại OPPO, VIVO...
Vỉ làm 26 chân IC khác nhau.
Chuẩn kỹ thuật.
 

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại MTK, OPPO
Mã sản phẩm: MTK, OPPO

Vỉ hỗ trợ làm chân IC điện thoại MTK, OPPO

Giá: 40.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 5
Mã sản phẩm: Note 5

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 5

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 4
Mã sản phẩm: Note 4

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 4

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 3
Mã sản phẩm: Note 3

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 3

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung N7100
Mã sản phẩm: N7100

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung N7100

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S6
Mã sản phẩm: S6

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S6

Giá: 25.000 VND
Vỉ đa năng lớn
Mã sản phẩm: A55

Vỉ hỗ trợ làm chân ic điện thoại Nokia

Giá: 35.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S5
Mã sản phẩm: S5

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S5

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S4
Mã sản phẩm: S4

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S4

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S3
Mã sản phẩm: S3

Hỗ trợ làm chân IC máy samsung S3

Giá: 25.000 VND
Vỉ A9 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA9

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A9 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ A7 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA7

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A7 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ A6 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA6

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A6 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 8 Plus
Mã sản phẩm: S000140

Vỉ làm chân IC iphone 8

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 8
Mã sản phẩm: S000139

Vỉ làm chân IC iphone 8

Giá: 30.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 7 Plus
Mã sản phẩm: S000138

Vỉ làm chân IC iphone 7 Plus

Giá: 30.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 7
Mã sản phẩm: VIP7

Vỉ làm chân IC iphone 7

Giá: 30.000 VND
Vỉ A95,MTK
Mã sản phẩm: A95

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 14 chân với các mã khác nhau: MT6582V; 6323GA; MT6165V; MTK6572A; MT6369A; SC6531DA; MT6582; MT6592; MT6735V; MT6169V; MT6290MA; MT6261mA; MT6595W; SC9830A.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ MP4-01
Mã sản phẩm: MP401

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại Trung Quốc

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 6S Plus
Mã sản phẩm: VIP6SPLUS

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6S Plus

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 6S
Mã sản phẩm: VIP6S

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6S

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 6
Mã sản phẩm: VIP6

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 5S
Mã sản phẩm: VIP5S

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại Iphone 5S

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 5
Mã sản phẩm: vip5

Vỉ tạo chân IC iphone 5

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 4S
Mã sản phẩm: VIP4S

Tạo chân IC điện thoại Iphone 4S.

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 4
Mã sản phẩm: VIP4

Vỉ tạo chân IC iphone 4

Giá: 25.000 VND
Vỉ A,B
Mã sản phẩm: VAB

Trọn bộ gồm 02 vĩ A & B

Giá: 40.000 VND
Vỉ A8 (tạo chân CPU Iphone): Vỉ đôi
Mã sản phẩm: A8

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A8 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ đa năng nhỏ
Mã sản phẩm: VDNN

- Vỉ dày 0.2mm
- Lỗ đục chuẩn
- Nhiều loại chân

Giá: 25.000 VND
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây