Vỉ tạo chân IC A94
Mã sản phẩm: A94

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK, Chip PM...
Vỉ gồm 31 chân với các mã khác nhau: PM8941; SC6531; MT6223; 8851A; MT6225A; 8853A; PM8110; PM8029; MT6169V; c8813wifi; PM312; SC6820; SC6600; MSM8533; MT6252A; MT6515A; LC1813; MT6553; MT6290MA; MT6320; MSM8532; MT6260A; MT6250A; S6530A; SC6610A; MT6572A; 6611; MT6369A; MT6165V; PM313; PM7540.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ tạo chân IC A93
Mã sản phẩm: A93

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 39 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTKSC6825C; MTK-6513 V; MT6235BA; MSW8533C; MT6236A; MT6252CA; SC6820; 8800G2; MTK6513 TMV; MTK-6515 A; Q309B849; MTK6516 SA; MT6575A; SC6600; SC6530; SC6800, đa năng; 6800HI; 6800H3; MTK-6515 MA; MTK6515 BA; MT6250A; MT6582; MT1150; MTK6260CPU; SC6285ACPU; MT6572A; 6231; 1117; MTK6260; MT6166V; MT6168A; MT6167A; S6620; MT6223DA; đa năng.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ tạo chân IC A91
Mã sản phẩm: A91

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 28 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTK đa năng; MTK-6513V; MT6235BA; MSW8533C; MT6236A; MT6252CA; 8800G2; MTK 6513 TMV; MTK-6515 A; đa năng; MTK6516 SA; MT6575A; SC6600; SC6530; SC6800; 6800HI; 6800H3; MTK-6515 MA; MTK6515 BA; MT6250A; MT6223DA; MT1150; S6620; 6231; 1117.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ tạo chân IC A67
Mã sản phẩm: A67

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại HTC, điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 40 chân với các mã khác nhau: 8800S3B; 8800S4; MTK-6238 HV; MTK-6513 V; MTK-6515 A; MTK6516 SA; MTK đa năng; QRF3001F; H8BESOUUOMCR; BCM4329EK086; 8800G2; MTK6513 TMV; 6800H3; MTK-6515 MA; 6800HI; đa năng chân nhỏ; MTK6515 BA; H9DKNNN6AJMP; đa năng; QSP8250; OV7725; OV7725; OV7725; M79V139; M79V139; M79V139; không tên; không tên; 4355040; 3351E3; 3058; CML0801; 65M30; MAX77693; WM1811AE; GX0063GM1216; N49VCM1; MSM8960; MSM8960; không tên.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ A429 (A96) làm chân IC ipad
Mã sản phẩm: A429

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho ipad...
Vỉ gồm 19 chân khác nhau (trong đó 15 chân có tên cụ thể và 4 chân không rõ tên). Vui lòng xem hình để biết rõ thông tin chi tiết sản phẩm.
Chuẩn kỹ thuật
Độ bền cao
Đơn giản, dễ sử dụng.

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng S5052
Mã sản phẩm: S5052

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho điện thoại.
Chuẩn kỹ thuật
Đơn giản, dễ sử dụng
Vỉ gồm nhiều chân IC khác nhau.

Giá: 35.000 VND
Vỉ MT G1137
Mã sản phẩm: G1137

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho điện thoại MTK,....
Chuẩn kỹ thuật
Đơn giản, dễ sử dụng.

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại MTK, Oppo A468
Mã sản phẩm: A468

Chuyên dụng hỗ trợ tạo chân ic cho điện thoại MTK, Oppo....
Chuẩn kỹ thuật
Độ bền cao
Đơn giản, dễ sử dụng.

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC đa năng A33 (có chân lớn)
Mã sản phẩm: A33

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại
Vỉ đa năng, có chân lớn
Có nhiều chân với các kích cỡ khác nhau
Chuẩn kỹ thuật

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại OPPO, VIVO
Mã sản phẩm: OPPO, VIVO

Vỉ hỗ trợ làm chân IC điện thoại OPPO, VIVO

Giá: 40.000 VND
Vỉ làm chân IC điện thoại MTK, OPPO
Mã sản phẩm: MTK, OPPO

Vỉ hỗ trợ làm chân IC điện thoại MTK, OPPO

Giá: 40.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 5
Mã sản phẩm: Note 5

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 5

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 4
Mã sản phẩm: Note 4

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 4

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung Note 3
Mã sản phẩm: Note 3

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung Note 3

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung N7100
Mã sản phẩm: N7100

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung N7100

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S6
Mã sản phẩm: S6

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S6

Giá: 25.000 VND
Vỉ đa năng lớn
Mã sản phẩm: VDNL

Vỉ hỗ trợ làm chân ic điện thoại Nokia

Giá: 30.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S5
Mã sản phẩm: S5

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S5

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S4
Mã sản phẩm: S4

Hỗ trợ làm chân IC điện thoại samsung S4

Giá: 25.000 VND
Vỉ tạo chân IC ĐT samsung S3
Mã sản phẩm: S3

Hỗ trợ làm chân IC máy samsung S3

Giá: 25.000 VND
Vỉ A9 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA9

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A9 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ A7 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA7

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A7 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ A6 (tạo chân CPU Iphone)
Mã sản phẩm: VIA6

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A6 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 8 Plus
Mã sản phẩm: S000140

Vỉ làm chân IC iphone 8

Giá: 35.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 8
Mã sản phẩm: S000139

Vỉ làm chân IC iphone 8

Giá: 30.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 7 Plus
Mã sản phẩm: S000138

Vỉ làm chân IC iphone 7 Plus

Giá: 30.000 VND
Vỉ làm chân IC Iphone 7
Mã sản phẩm: VIP7

Vỉ làm chân IC iphone 7

Giá: 30.000 VND
Vỉ A95,MTK
Mã sản phẩm: A95

Chuyên hỗ trợ tạo chân IC điện thoại chip MTK...
Vỉ gồm 14 chân với các mã khác nhau: MT6582V; 6323GA; MT6165V; MTK6572A; MT6369A; SC6531DA; MT6582; MT6592; MT6735V; MT6169V; MT6290MA; MT6261mA; MT6595W; SC9830A.
Vui lòng xem hình để biết rõ hơn thông tin.
Chuẩn kỹ thuật.

Giá: 40.000 VND
Vỉ MP4-01
Mã sản phẩm: MP401

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại Trung Quốc

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 6S Plus
Mã sản phẩm: VIP6SPLUS

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6S Plus

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 6S
Mã sản phẩm: VIP6S

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6S

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 6
Mã sản phẩm: VIP6

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại iphone 6

Giá: 30.000 VND
Vỉ Iphone 5S
Mã sản phẩm: VIP5S

Vỉ tạo chân IC cho điện thoại Iphone 5S

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 5
Mã sản phẩm: vip5

Vỉ tạo chân IC iphone 5

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 4S
Mã sản phẩm: VIP4S

Tạo chân IC điện thoại Iphone 4S.

Giá: 25.000 VND
Vỉ Iphone 4
Mã sản phẩm: VIP4

Vỉ tạo chân IC iphone 4

Giá: 25.000 VND
Vỉ A,B
Mã sản phẩm: VAB

Trọn bộ gồm 02 vĩ A & B

Giá: 40.000 VND
Vỉ A8 (tạo chân CPU Iphone): Vỉ đôi
Mã sản phẩm: A8

VỈ LÀM CHÂN IC IPHONE A8 CHUẨN KỶ THUẬT độ chính xác hoàn hảo.

Dể dàng đỗ chân IC.

Vỉ làm chân IC công nghệ mới.

Giá: 39.000 VND
Vỉ đa năng nhỏ
Mã sản phẩm: VDNN

- Vỉ dày 0.2mm
- Lỗ đục chuẩn
- Nhiều loại chân

Giá: 25.000 VND
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây