Bảng báo giá lẻ

Thông tin bảng báo giá

Bảng báo giá lẻ

bang bao gia
STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG GIÁ BÁN GHI CHÚ
I. BỘ CẤP NGUỒN
1 Cấp nguồn 1501A Bộ                    1             299,000 Bảo hành 30 ngày
2 Cấp nguồn 1501T Bộ                    1             529,000 Kiểm tra được sóng ĐT, Bảo hành 30 ngày
3 Cấp nguồn 02 ampe Bộ                    1             470,000 Bảo hành 30 ngày
4 Cấp nguồn 03 ampe 1503G Bộ                    1             650,000 Bảo hành 30 ngày
5 Bộ dây cấp nguồn iphone "7 in 1" Bộ                    1               79,000  
6 Bộ kích pin iphone Bộ                    1             250,000  
7 Dây đo máy cấp nguồn Bộ                    1               25,000  
II. THIẾT BỊ KHÒ NHIỆT
1 Máy khò Q858 (loại 1) Bộ                    1          1,399,000 Bảo hành 06 tháng
2 Máy khò Q858 (loại 2) Bộ                    1             749,000 Bảo hành 03 tháng
3 Máy khò Q858D  Bộ                    1          1,549,000 Bảo hành 06 tháng
4 Máy khò Q850A (loại 1) Bộ                    1          1,399,000 Bảo hành 06 tháng
5 Máy khò Gaoyue 850 Bộ                    1             799,000 Bảo hành 03 tháng
6 Đầu khò các loại Cái                    1               15,000  
III. THIẾT BỊ HÀN NHIỆT
1 Máy hàn Quick 936A Bộ                    1             549,000 Bảo hành 01 tháng
2 Máy hàn DADI 936 Bộ                    1             449,000 Bảo hành 01 tháng
3 Mỏ hàn Nhật KX 40W Cái                    1             299,000  
4 Mỏ hàn Nhật KX 60W Cái                    1             349,000  
5 Mỏ hàn đầu dao cạo keo Bộ                    1             120,000  
6 Mỏ hàn NS 40W Cái                    1               79,000  
7 Mỏ hàn NS 60W Cái                    1               85,000  
8 Mỏ hàn HMK 40W Cái                    1               49,000  
9 Mỏ hàn HMK 60W Cái                    1               55,000  
10 Mỏ hàn Iron 40W Cái                    1               25,000  
11 Đế gác mỏ hàn Cái                    1               25,000  
12 Đầu mũi hàn 40W (tôt) Cái                    1               12,000  
13 Đầu mũi hàn 60W (tôt) Cái                    1               15,000  
14 Ruột mỏ hàn 40W (tôt) Cái                    1               15,000  
15 Ruột mỏ hàn 60W (tôt) Cái                    1               17,000  
16 Mũi máy hàn Quick (cong) Cái                    1               35,000  
17 Mũi máy hàn Quick (thẳng) Cái                    1               35,000  
18 Mũi hàn Mechanic (thẳng) Cái                    1               65,000  
19 Mũi hàn Mechanic (cong) Cái                    1               65,000  
20 Tay hàn 936 Bộ                    1             120,000  
21 Dây đồng vệ sinh mũi hàn YOU 599B Bộ                    1               79,000  
22 Dung môi mechanic vệ sinh mũi hàn Hủ                    1               65,000  
23 Gạc vệ sinh mũi hàn Cái                    1                 7,000  
24 Miếng lót chịu nhiệt khò hàn đa năng Cái                    1             120,000  
25 Gạc vệ sinh mũi hàn Cái                    1                 7,000  
IV. THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN
1 ĐH Wellink HL1240 Bộ                    1             670,000 Bảo hành 30 ngày
2 ĐH Wellink HL1230 Bộ                    1             650,000 Bảo hành 30 ngày
3 ĐH Wellink HL401 Bộ                    1             650,000 Bảo hành 30 ngày
4 ĐH UT33 Bộ                    1             225,000 Bảo hành 30 ngày
5 VOM APECH 289C Bộ                    1             349,000 Bảo hành 30 ngày
6 VOM đế da Bộ                    1             175,000 Bảo hành 30 ngày
7 VOM 360 Bộ                    1             145,000 Bảo hành 30 ngày
8 VOM HL 900 Bộ                    1             300,000 Bảo hành 30 ngày
9 Que đo VOM (loại thường) Cặp                    1               12,000  
10 Que đo VOM (loại tốt) Cặp                    1               30,000  
V. KÍNH - ĐÈN LUP
1 Kính lúp 01 Cái                    1               40,000  
2 Kính lúp 01 Cái                    1               50,000  
3 Kính lúp MG6B Cái                    1               60,000  
4 Đèn LED USB Cái                    1               10,000  
5 Đèn lúp 139 Cái                    1             189,000  
6 Đèn lúp 928 Cái                    1             260,000  
7 Đèn lúp 138 Cái                    1             270,000  
8 Bóng đèn lúp Cái                    1               35,000  
VI. DỤNG CỤ MỞ MÁY
1 Vít bộ Repair Bộ                    1             200,000  
2 Vít bộ mở iphone 3335 Bộ                    1             129,000  
3 Vít bộ 8913 Bộ                    1             159,000  
4 Vít bộ 833C Bộ                    1               59,000  
5 Vít bộ 7318 Bộ                    1               65,000  
6 Vít bộ 7339 Bộ                    1               79,000  
7 Vít bộ 7391 Bộ                    1               75,000  
8 Vít bộ 7392 Bộ                    1               49,000  
9 Vít bộ 668 Bộ                    1               65,000  
10 Vít bộ 6688 Bộ                    1               60,000  
11 Vít bộ 6PC Bộ                    1               25,000  
12 Vít bộ 6032 Bộ                    1               49,000  
13 Vít bộ 6036 Bộ                    1               35,000  
14 Vít bộ 6039 Bộ                    1               49,000  
15 Vít bộ 6066 Bộ                    1               59,000  
16 Vít bộ 6088 Bộ                    1               79,000  
17 Vít bộ 6089A Bộ                    1             120,000  
18 Bộ tách vỏ ĐT YOU 168 Bộ                    1               25,000  
19 Vít bộ 20310 Bộ                    1               55,000  
20 Vít Iphone 0.8 Cái                    1               25,000  
21 Vít Iphone 1.2 Cái                    1               25,000  
22 Vít Iphone 1.5 Cái                    1               25,000  
23 Vít Iphone 2.0 Cái                    1               25,000  
24 Vít mở iphone 7 Cái                    1               35,000  
25 Vít T3,4,5,6 (tốt) Cái                    1               25,000  
26 Vít T3,4,5,6 (thường) Cái                    1               12,000  
27 Cán dao mổ Cái                    1               14,000  
28 Lưỡi dao mổ Cái                    1                 1,500  
29 Bộ dao đa năng Bộ                    1               30,000  
30 Bộ nạy smartphone đa năng Bộ                    1               20,000  
31 Cây nạy 1 đầu Cái                    1               15,000  
32 Cây nạy 2 đầu Cái                    1               25,000  
33 Bộ nạy 3 cây Bộ                    1               59,000  
34 Phím tách vỏ ĐT Cái                    1                 5,000  
35 Cục hít màn hình Cái                    1               10,000  
VII. THIẾT BỊ KHÁC
1 Máy hấp board Bộ                    1             369,000  
2 Nhíp cong đen Cái                    1               17,000  
3 Nhíp thẳng đen Cái                    1               17,000  
4 Nhíp vetus cong Cái                    1               25,000  
5 Nhíp vetus thẳng Cái                    1               25,000  
6 Nhíp Quick cong Cái                    1               39,000  
7 Nhíp Quick thẳng Cái                    1               39,000  
8 Nhíp Quick-A cong Cái                    1               59,000  
9 Nhíp Quick-A thẳng Cái                    1               59,000  
10 Nhíp BST cong Cái                    1               39,000  
11 Vỉ đa năng lớn Cái                    1               30,000  
12 Nhíp cong chống tĩnh điện Cái                    1               49,000  
13 Nhíp thẳng chống tĩnh điện Cái                    1               49,000  
14 Vỉ MP4-01 Cái                    1               25,000  
15 Vĩ MP4-01 Cái                    1               25,000  
16 Vỉ AB Cái                    1               35,000  
17 Vỉ Lumia Cái                    1               30,000  
18 Vỉ A6 Cái                    1               39,000  
19 Vỉ A7 Cái                    1               39,000  
20 Vỉ A8 (vỉ đôi) Cái                    1               39,000  
21 Vỉ A9 Cái                    1               39,000  
22 Vỉ Iphone 4 Cái                    1               25,000  
23 Vỉ Iphone 4S Cái                    1               25,000  
24 Vỉ Iphone 5 Cái                    1               25,000  
25 Vỉ Iphone 5S Cái                    1               25,000  
26 Vỉ Iphone 4S & 5 Cái                    1               30,000  
27 Vỉ Iphone 6 Cái                    1               30,000  
28 Vỉ Iphone 6S Cái                    1               30,000  
29 Vỉ Iphone 6Plus Cái                    1               30,000  
30 Vỉ Iphone 6SPlus Cái                    1               30,000  
31 Vỉ Iphone 7 Cái                    1               30,000  
32 Vỉ Iphone 7 Plus Cái                    1               30,000  
33 Túi khăn lau keo vệ sinh màn hình Túi                    1               79,000  
34 Keo B7000 50ml Típ                    1               34,000  
35 Keo E8000 15ml Típ                    1               24,000  
36 Dung dịch làm mềm keo Hủ                    1               85,000  
37 Keo G530 Hủ                    1  Liên hệ   
38 Keo 3M 1.5mm (đỏ) Cuộn                    1               35,000  
39 Keo 3M 1.5mm (đen) Cuộn                    1               30,000  
40 Keo cách nhiệt Cuộn                    1               45,000  
41 Nhựa thông hủ Hủ                    1               19,000  
42 Nhựa thông cục Cái                    1                 5,000  
43 Hủ đựng xăng Hủ                    1               20,000  
44 Bình xịt lỗ kim Hủ                    1               15,000  
45 Xăng thơm Chai                    1               19,000  
46 Dây đồng 0.1 Cuộn                    1                 7,000  
47 Dây đồng 0.07 Cuộn                    1               22,000  
48 Chì cuộn 0.3 Cuộn                    1               27,000  
49 Chì cuộn …. Cuộn                    1  Liên hệ   
50 Chì bột 40gr Hủ                    1               45,000  
51 Chì bột 50gr Hủ                    1               50,000  
52 Kẹp board Cái                    1               26,000  
53 Kẹp main tản nhiệt iphone Cái                    1             150,000  
54 Đế tản nhiệt iphone 5 Cái                    1             250,000  
55 Đế tản nhiệt iphone 5S Cái                    1             250,000  
56 Đế tản nhiệt iphone 6 Cái                    1             250,000  
57 Đế tản nhiệt iphone 6S Cái                    1             250,000  
58 Đế tản nhiệt iphone 6Plus Cái                    1             250,000  
59 Đế tản nhiệt iphone 6SPlus Cái                    1             250,000  
60 Kẹp cá sấu (không dây) Cặp                    1                 3,000  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây